Βasecoat SB

Συμβατικό σύστημα διπλής επίστρωσης

 

Χρώμα διπλής επίστρωσης ενός συστατικού, με βάση χρώματα μίξης αναμικτικής μηχανής. Είναι διαθέσιμο σε πολύ μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων που συμπεριλαμβάνουν μεταλλικές, πέρλας, ξιραλικών και μη μεταλλικές. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και έχει εξαιρετική εμφάνιση σε κάθε τύπο επαναβαφής.

Να μην χρησιμοποιείται για επαναβαφές οχημάτων όπου ισχύει η οδηγία 2004/42/CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.