Δήλωση Απορρήτου

 

Το απόρρητό σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτή η τοποθεσία λειτουργεί και συντηρείται από την επιχειρηματική οντότητα της AkzoNobel που αναφέρεται στην ενότητα "Κάτοχος Ιστότοπου" αυτού του ιστότοπου (εφεξής "AkzoNobel" ή "εμείς"). Η AkzoNobel είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου.

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να αποτελεί έναν δυναμικό πόρο και ένα επιχειρηματικό εργαλείο ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία μας και δεσμευόμαστε για τη διατήρηση του απορρήτου σας κατά την επίσκεψή σας. Παρακάτω ακολουθεί μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστατεύουμε το απόρρητό σας κατά την επίσκεψή σας, βάσει και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απορρήτου.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;
Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο συλλέγονται με δύο τρόπους: άμεσα (π.χ. όταν παρέχετε πληροφορίες σε διάφορες σελίδες αυτού του ιστότοπου) και έμμεσα (π.χ. μέσω της τεχνολογίας της τοποθεσίας μας). Αυτό εξηγείται πιο αναλυτικά παρακάτω.

Συλλέγουμε πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς οικειοθελώς, π.χ. συμπληρώνοντας φόρμες στον ιστότοπο, κατά την εγγραφή σας σε ένα συνέδριο ή συμμετέχοντας σε μια ηλεκτρονική έρευνα. Όταν συλλέγουμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ζητάμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα χρησιμοποιηθούν. Εξαρτάται εξολοκλήρου από εσάς εάν θέλετε να μας τις παράσχετε ή όχι. Είναι δυνατό να συλλεχθούν οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που εισάγετε στις φόρμες του ιστότοπου.

Ένα παράδειγμα πληροφοριών που συλλέγουμε έμμεσα είναι μέσω των αρχείων καταγραφής διαδικτυακής πρόσβασης. Κατά την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, η διαδικτυακή σας διεύθυνση συλλέγεται αυτόματα και τίθεται αυτόματα στα αρχεία διαδικτυακής πρόσβασής μας.

Cookies
Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης των cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών τα οποία αποθηκεύουν και ανακτούν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο - για παράδειγμα, πώς εισήλθατε στην τοποθεσία μας, πώς περιηγηθήκατε σε αυτή την τοποθεσία και ποιες πληροφορίες ήταν ενδιαφέρουσες για εσάς. Τα cookies που χρησιμοποιούμε σας αναγνωρίζουν απλά ως έναν αριθμό. Εάν δυσανασχετείτε σχετικά με τη χρήση των cookies, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τα cookies στον υπολογιστή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των προτιμήσεων ή των επιλογών στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν αποδέχεται cookies από αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και η χρήση όλων των δυνατοτήτων του.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη διατήρηση αυτού του ιστότοπου όπως για να απαντούμε στις ερωτήσεις σας, να επεξεργαζόμαστε την εγγραφή σας σε κάποιο συνέδριο και να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε τρέχουσες ή μελλοντικές δραστηριότητες της AkzoNobel. Εφόσον απαιτείται νομικά, θα λάβουμε πρωτίστως την άδεια σας πριν από την αποστολή τέτοιων πληροφοριών. Αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγονται έμμεσα προκειμένου να καθοριστεί τι είναι περισσότερο αποτελεσματικό όσον αφορά στην τοποθεσία μας, ώστε να βοηθηθούμε στον προσδιορισμό τρόπων για τη βελτίωσή του και ενδεχομένως, στον προσδιορισμό τρόπων με τους οποίους μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτόν τον ιστότοπο για να καταστεί πιο αποτελεσματικός. Επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για άλλους σκοπούς τους οποίους θα σας περιγράψουμε κατά τη συλλογή των πληροφοριών.

Γίνεται κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών με τρίτους;
Ως διεθνής οργανισμός, τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να μεταβιβαστούν διεθνώς μέσω του παγκόσμιου οργανισμού της AkzoNobel. Δεν πουλάμε ατομικές πληροφορίες και τις μοιραζόμαστε μόνο με τους συμβούλους μας. Ενίοτε η κοινή χρήση πληροφοριών είναι απαραίτητη, για παράδειγμα στην περίπτωση μιας εκδήλωσης όπου χρειάζεται να δώσουμε στην εταιρεία οµαδικής εστίασης πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις γεύματος. Αλλά και πάλι, προτού υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ζητούμε ειδικά πληροφοριακά στοιχεία και εξαρτάται εξολοκλήρου από εσάς εάν θέλετε να μας τα
παράσχετε ή όχι.

Τι γίνεται σχετικά με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
Γενικά δεν επιδιώκουμε τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών σε αυτή την τοποθεσία. Εάν επιθυμούμε να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την προτεινόμενη χρήση των δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε παρεμπιπτόντως ορισμένα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Παρέχοντάς μας μη ζητηθέντα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συναινείτε στη χρήση των δεδομένων τηρουμένου του ισχύοντος νόμου όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Cookies. Οι αναφορές στα "ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα" βρίσκονται στις διάφορες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζονται από τους Ευρωπαϊκούς και άλλους νόμους προσωπικών δεδομένων καθώς απαιτείται ειδική μεταχείριση, όπως σε ορισμένες περιστάσεις η ανάγκη λήψης ρητής συναίνεσης. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν αριθμούς προσωπικής ταυτότητας, προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα εξής: προσωπικότητα και προσωπική ζωή, φυλετική ή εθνική καταγωγή, εθνικότητα, πολιτικές απόψεις, συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή
κινήματα, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή παρεμφερείς πεποιθήσεις, συμμετοχή σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση ή επαγγελματική ή εµπορική ένωση, σωματική ή ψυχική υγεία, γενετικό κώδικα, εξαρτήσεις, σεξουαλική ζωή, ζητήματα κυριότητας ή ποινικό μητρώο (συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με εικαζόμενες εγκληματικές δραστηριότητες).

Ασφάλεια και περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Η μεταφορά, η αποθήκευση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της τοποθεσίας είναι ασφαλείς εφαρμόζοντας τρέχοντα, συνήθη τεχνικά μέτρα. Γενικά, η AkzoNobel δεν διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτού του ιστότοπου για περίοδο μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για όσο απαιτείται από τον νόμο.

Έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας;
Βάσει της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου και Cookies, δικαιούστε να γνωρίζετε εάν κρατούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και εάν ναι, να έχετε πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες και να ζητήσετε τη διόρθωσή τους εάν είναι ανακριβείς. Επίσης έχετε το δικαίωμα για διαγραφή ή αποκλεισμό των προσωπικών δεδομένων σας εάν τυχόν επεξεργασία τους αποτελεί παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου.

Όροι υπηρεσίας Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης του ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσουν στην ανάλυση του ιστότοπου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου εκ μέρους σας, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του, καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με δραστηριότητες του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει επίσης αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή όταν η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται από τρίτους για
λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει την IP διεύθυνσή σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από την ίδια. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι κάνοντας αυτό ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των σχετικών με εσάς δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους ως άνω σκοπούς."

Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...